Birimlerin Görevleri…!

Saadet Partisi İlçe Gençlik Kolları
Eğitim Komisyonu Çalışma Programı

TANIMLAR, YETKİLER VE GÖREVLER
1- TANIM
İlçe Gençlik Eğitim Birimi, Eğitimin genel amaç ve gayeleri doğrultusunda gençlerimizin ufuk ve derinlik olarak bİlçe gi kapasitelerini attıran yetenek ve becerİlçe erini geliştiren, düşünce yapısını besleyen aynı zamanda mensubu bulunduğumuz teşkİlçe atımızın genel İlçe keleri, yapısı ve hedefleri hususunda plan ve program hazırlamak. Hazırlanan bu plan ve programların İlçe ve Mahalle bazında uygulanmasını kontrol eden ve sonuçlarını değerlendiren birimdir.

2- KOMİSYONUN OLUŞUMU

İlçe Eğtim Komisyonu 5 üyeden oluşur. 1-İlçe Gençlik Eğitim Başkanı, 2- İlçe Gençlik Kolları Eğitim Başkan Yardımcısı Teşkilat Eğitimleri Sorumlusu , 3- İlçe Gençlik Kolları Eğitim Başkan Yardımcısı Eğitim Organizasyonları Sorumlusu 4- Kitap Tahlil Grupları Sorumlusu 5- Birim Sekreterya Sorumlusu,

3- YETKİ ve ÜNVAN

İlçe Gençlik Eğitim Başkanı;
Eğitimden Sorumlu İlçe Gençlik Başkan Yardımcısıdır. Bu sıfatla İlçe Gençlik Kolları Başkanlık Divanı üyeliği yapar. İlçe Gençlik Eğitim Komisyonuna başkanlık yapar.

4- GÖREVLER ve SORUMLULUKLAR

İlçe Eğitim Başkanı;

• – İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak, gerekli durumlarda ve görevlendirdiği anlarda İlçe Gençlik Kolları Başkanına vekalet etmek, İlçe Başkanlığını temsil etmek.
• İlçe Gençlik Kolları Başkanlık Divanı üyesi sıfatıyla, tüm başkanlık divanı çalışmalarına iştirak etmek, katkıda bulunmak, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek.
• Mahalle Gençlik Eğitim Başkanlarının katıldığı “İlçe Gençlik Kolları Eğitim Birim Toplantısı”na başkanlık etmek.
• İlçe Gençlik Eğitim Başkanı sıfatıyla, İlçe Gençlik Kollarının eğitim İlçe ve mahallelere plan ve programlar hazırlanarak uygulanmasını sağlamak, eğitim çalışmalarını koordine etmek,

İlçe Gençlik Eğitim Komisyonu Görevleri

• İlçe Gençlik Kolları Eğitim Komisyonu olarak mutad olarak toplantılar yapar,
• Her ay Mahalle Gençlik Eğitim Başkanları İlçede toplantı yapar ve rapor alır,
• İlçe Gençlik Kolları eğitim programını hazırlamak,
• İlçe Gençlik Kolları bünyesinde eğitmen ve hatip listesi hazırlamak
• Mahalle Gençlik Kolları Eğitim Başkanlarından isimleri alınacak Mahalle Gençlik hatip ve öğretmenlerinin eğitimlerini gerçekleştirmek,
• Teşkilat üyesi gençlerimize gerekli olan Teşkilat ile ilgili eğitimleri gerçekleştirmek,
• Teşkilat üyesi gençlerimize gerekli olan kişisel gelişim İlçede İlçe ile ilgili eğitimler faaliyetleri düzenlemek,
• Teşkilat üyesi gençlerimizin birbirleri İlçede kaynaşmalarını sağlamak ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik eğitim organizasyonları gerçekleştirmek,
• Mahalle Gençlik Kolları bünyesinde kitap okuma grupları kurulmasını sağlamak,
• Okuma gruplarının her ay İlçe Gençlik Kolları Eğitim Birim Başkanlığı tarafından seçilen bir kitabın okuma ve tahlil çalışmasını takip etmek,
• Diğer birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur, bunların eğitim ile alakalı çalışmalarına katkı sağlar, gerektiğinde ortak eğitim faaliyetleri düzenler,
• Eğitim ile ilgili malzemelerinin hazırlanmasını sağlamak,
• Eğitim ile ilgili basılı-iştsel-görsel malzemelerin ile ve Mahalle Gençlik Kolları Yönetim Kurullarına dağıtımını sağlamak,
• Eğitim-Öğretim Kurumları ile irtibat kurmak, ziyaretler gerçekleştirmek,

5- MAHALLE GENÇLİK KOLLARI EĞİTİM BİRİM BAŞKANI

Yetki :

• Mahalle Gençlik Kolları başkan yardımcılığı görevini yürütmek.
• Mahalle – Belde Gençlik eğitim birim başkanları toplantısına başkanlık etmek.
• Mahalle Gençlik Eğitim programını hazırlamak ve uygulatmak.
• Mahalle – Beldelerden eğitim raporlarını almak.

Görevi :

• Mahalle Gençlik eğitim programını hazırlamak, İlçe Gençlik Kollarının eğitim programını takip etmek.
• Mahalle Gençlik başkanlık divanı, Mahalle Gençlik yönetim kurulu, Mahalle Gençlik divanı ve İlçe Gençlik divanı toplantılarına katılmak,
• Mahalle Gençlik Kolları bünyesinde beşer kişilik eğitmen ve hatip listesi hazırlamak ve bu isimleri İlçe Gençlik Kollarına Eğitim Birim Başkanlığına bildirmek,
• Mahalle Gençlik hatip ve öğretmenleri ile çalışmaları değerlendirmek üzere her ay toplantı yapmak,
• Teşkiltat üyesi gençlerimize gerekli olan Teşkiltat ile ilgili eğitimleri gerçekleştirmek,
• Teşkiltat üyesi gençlerimize gerekli olan kişisel gelişim ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek,
• Teşkiltat üyesi gençlerimizin birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik eğitim organizasyonları gerçekleştirmek,
• Mahalle Gençlik Kollarını bünyesinde kitap okuma grupları oluşturmak,
• Kitap okuma gruplarının her ay İlçe Geçlik Kolları Eğitim Birim Başkanlığı tarafından seçilen kitabın okuma ve tahlil programını gerçekleştirmek,
• Eğitim-Öğretim Kurumları ile irtibat kurmak, ziyaretler gerçekleştirmek,
• Mahallesinde bulunan Eğitim-Öğretim Kurumları ile irtibat kurmak, ziyaretler gerçekleştirmek,
• Eğitim ile ilgili basılı-işitsel-görsel malzemelerin hazırlanıp Mahalle ve Mahalle Gençlik Kolları Yönetim Kurullarına dağıtımını sağlamak,
• Mahalle ve Beldelerde Ev Sohbetleri yapılmasını sağlamak,
• İlçe Gençlik eğitim birim toplantısına katılıp rapor vermek.
• Eğitim birimi çalışma alanı içerisine giren tüm çalışmaları yapmak.

Sorumluluğu :

• Çalışmalarında İlçe Gençlik Kolları eğitim birim başkanına ve Mahalle Gençlik Kolları başkanına karşı sorumludur.
• Temsil ettiği görevi en iyi şekİlçe de yürütmekle sorumludur.

ÇALIŞMA SİSTEMİ

1- Temsil

İlçe Gençlik Eğitim Başkanı, İlçe Gençlik Kolları Başkanlık Divanı’nda, Eğitim Komisyonu üyelerinin temsilinden de sorumludur.

2- Mahalleler

Mahalle Gençlik Kolları Eğitim komisyonları da aynen İlçe Eğitim Komisyonu gibi teşkilatlanır.5 kişiden oluşur.

3- Birim Toplantısı

Ayda bir defa yapılan “İlçe Gençlik Eğitim Başkanlığı Birim Toplantısı”na, Mahalle Gençlik Kolları Eğitim Başkanları ve İlçe Gençlik Kolları Eğitim Komisyonunun tüm üyeleri katılırlar.
Mahallelerde ayda bir defa yapılacak olan “Mahalle Gençlik Kolları Eğitim Birim Toplantısı”na, Mahalle/Belde Gençlik Kolları Eğitim Birim Başkanları ve Mahalle Gençlik Kolları Eğitim Komisyonu üyeleri katılır.

——————————————————————————

Saadet Partisi İlçe Gençlik Kolları
Seçim İşleri Çalışma Programı
TANIMLAR, YETKİLER VE GÖREVLERA-SEÇİM

1-seçmek fiili,2-topluluk iradesinin tercihi şeklinde beliren fiil,(kaynak:Dr. Mehmet DOĞAN-Büyük Türkçe Sözlük)
Seçmek (seçim yamak)fiili ile hayatımızın her alanında karşılaşmaktayız.Seçim;yapmak ve yapmamakla değİlçe çekimser kalmakla dahi gerçekleşe bir fiildir.Dünyada her şey zıddı ile kaimdir ve insanoğlu da bu alternatifleri kendince değerlendirecek ve bir seçim yapacaktır.Örn:iyi-kötü,güzel-çirkin,pahalı-ucuz vb.
B-SİYASAL SEÇİMBir ülkeyi yönetecek zihniyeti,sistemi ve bunları uygulayacak insanları , kadroları bir parti çatısı altında seçim ve sandık yoluyla hukuk kuralları içerisinde iktidara taşımaktır.1-TANIM : (SEÇİM İŞLERİ BİRİMİ)

Parti organı içerisinde seçime yönelik en iyi neticeyi almak için seçim öncesi seçim esnası ve sonrası olmak üzere planlı programlı sistematik çağın ilmi ve teknolojik verilerini de kullanarak faaliyet gösteren birimdir.2-KOMİSYON OLUŞUMUİlçe çeSeçim İşleri Komisyonu en az 4 üyeden oluşur. 1-İlçe Gençlik Seçim İşleri Başkanı, 2- İlçe Gençlik Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, 5-Komisyon Sekreteri 6-Birim üyeleri3- YETKİ ve ÜNVAN

İlçe Gençlik Seçim İşleri Başkanı;Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Gençlik Başkan Yardımcısıdır. Bu sıfatla İlçe Gençlik Kolları Başkanlık Divanı üyeliği yapar. İlçe Seçim İşleri Komisyonu üyesidir. İlçe Gençlik Seçim İşleri Komisyonuna başkanlık yapar.4- GÖREVLER ve SORUMLULUKLAR

İlçe Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı;

• İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak, gerekli durumlarda ve görevlendirildiği anlarda İlçe Gençlik Kolları Başkanına vekalet etmek, İlçe Başkanlığını temsil etmek.
• İlçe Gençlik Kolları Başkanlık Divanı üyesi sıfatıyla, tüm başkanlık divanı çalışmalarına iştirak etmek, katkıda bulunmak, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek.
• İlçe Gençlik Seçim İşleri Başkanlarının katıldığı “İlçe Gençlik Kolları Seçim İşleri Birim Toplantısı”na başkanlık etmek.
• İlçe Gençlik Seçim İşleri Başkanı sıfatıyla, İlçe Gençlik Kollarının tüm seçim işleri çalışmalarını yürütmek, ilçe gençlik kollarının bu alandaki çalışmalarına rehberlik etmek.
İlçe Gençlik Seçim İşleri Komisyonu Görevleri• İlçe Gençlik Kolları Seçim İşleri Komisyonu olarak mutat olarak toplantılar yapar,
• Her ay mahalle Gençlik Seçim İşleri Başkanları ile toplantı yapar ve rapor alır,
• İlçe Gençlik Kolları Seçim İşleri programını hazırlamak
5- MAHALLE GENÇLİK SEÇİM İŞLERİ BİRİM BAŞKANIYetki :

• İlçe Gençlik Kolları başkan yardımcılığı görevini yürütmek.
• Mahalle – Belde Gençlik Seçim İşleri birim başkanları toplantısına başkanlık etmek.
• İlçe Gençlik Seçim İşleri programını uygulamak ve uygulattırmak.
• Mahalle – Beldelerden seçim işleri raporlarını almak.
Görevi :• Mahalle Gençlik Seçim İşleri programını hazırlamak, İlçe Gençlik Kollarının seçim işleri programını takip etmek.
• Mahalle Gençlik başkanlık divanı, Mahalle Gençlik yönetim kurulu, Mahalle Gençlik divanı ve İlçe Gençlik divanı toplantılarına katılmak.
• İlçeden gelen seçim işleri materyallerini ilgililerine ulaştırmak.
• Mahallesinde gündemi takip edip, partimizin konu ile ilgili görüşünü ilde istişare ederek, kamuoyunu bilgilendirmek.
• İlçe Gençlik seçim işleri birim toplantısına katılıp rapor vermek.
• Seçim İşleri birimi çalışma alanı içerisine giren tüm çalışmaları yapmak.
Sorumluluğu :
• Çalışmalarında İlçe Gençlik Kolları Seçim İşleri birim başkanına karşı sorumludur.
• Temsil ettiği görevi en iyi şekilde yürütmekle sorumludur.
6- MAHALLE VE BELDE GENÇLİK KOLLARI SEÇİM İŞLERİ BİRİM BAŞKANIYetki :
• Mahalle ve belde gençlik kolları başkanı yardımcılığı görevini yürütmek.
• İlçeden gelen seçim işleri programlarını uygulamak ve uygulattırmak.
Görevi :

• Mahalle – Belde gençlik kolları seçim işleri programını hazırlamak.
• İlçe Gençlik Kollarından gelen materyalleri ilgililerine ulaştırmak.
Sorumluluğu :
• Tüm çalışmalarında, ilçe gençlik kolları Seçim İşleri birim başkanı ve Mahalle/Belde Gençlik kolları başkanına karşı sorumludur.
• Temsil ettiği görevi en iyi şekilde yürütmekle sorumludur.
ÇALIŞMA SİSTEMİ1- Temsil

İlçe Gençlik Seçim İşleri Başkanı, İlçe Gençlik Kolları Başkanlık Divanı’nda, Seçim İşleri Komisyonu üyelerinin temsilinden de sorumludur.2- Mahalleler

Mahalle Gençlik Kolları Seçim İşleri komisyonları da aynen İlçe Seçim İşleri Komisyonu gibi teşkilatlanır.. Ve en az 3 kişiden oluşur.3- Birim ToplantısıAyda bir defa yapılan “İlçe Gençlik Seçim İşleri Başkanlığı Birim Toplantısı”na, Mahalle Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanları ve İlçe Gençlik Kolları Seçim İşleri Komisyonunun tüm üyeleri katılırlar.4- Birim ve Komisyon İlişkisi

Bu raporda ortaya konan çalışmalar İLÇE GENÇLİK KOLLARI SEÇİM İŞLERİ KOMİSYONU’ nca yapılacak çalışmaların tamamını kapsar.5- İşbirliğiİlçe Gençlik Kolları Seçim İşleri Komisyonu, bu raporda yer alan çalışmaların yapılmasında diğer birimlerden yardım talep eder ve onlara da yardımcı olur.GENÇLİK İLÇE YÖNETİMİ

1-İlçe Seçim İşleri Başkanı
2-İlçe Seçim İşleri Başkan Yardımcısı
3-Mahalle Sorumlusu
4-Mahalle Sorumlusu
5-Birim Sekreteryası
GENÇLİK KÖY VE MAHALLE YÖNETİMİ1-Köy veya mahalle seçim işleri başkanı
2-Köy veya mahalle seçim işleri başkan yardımcısı
3-Birim sekreteryası
BİRİMİN ÇALIŞMA ALANLARI• Seçim İşlerine verilen görevleri (üye kampanyası gibi) layıkıyla yapmak
• Seçim konusunda,YK’nu; Anayasa,Seçim Kanunu ve diğer ilgili mevzuat açısından bilgi sahibi yapmak/gelişmeleri takip etmek.
%10 barajı,
seçme seçilebilme yaşı
seçim sistemleri vb.
gibi konularda teşkilatın fikir ahibi olması ve bu konularda sağlıklı yorumlar yapabilmesi için ufuk açıcı programlar düzenlemek
• Seçim Kanunu açısından parti teşkilatının bilgi kazanması ve partinin halkı aydınlatması için panel açık oturum türünde çalışmalar yapmak
• Teşkilatı her zaman için seçime hazır tutmak, (özellikle baskın seçimlerin sık sık yaşandığı ülkemizde) bu noktada çalışmalar yapmak
.

—————————————————————————–

Saadet Partisi İlçe Gençlik Kolları
SİYASİ İŞLER BİRİM BAŞKANLIĞI
(Tanımı, Çalışmaları, Hedefleri)
Tanım : Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler ve yansımaları, partimizin amaç ve programı çerçevesinde meselelere yaklaşımı çözüm önerileri siyasi anlayışımızın topluma ne şekilde anlatılacağı hususunda çalışmalar yapmak ve fikir üreterek uygulamasını sağlamak.
Aynı zamanda partimizin lehine ve aleyhine gelişmeleri takip ederek gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayıcı zemin oluşturmak.
Siyasi İşler Birim Başkanı : Bu görevi yürütecek arkadaşımız temsil kabiliyeti yüksek, siyasi meselelere vakıf, güncel gelişmeleri yakından takip edebilecek muhakeme gücü yüksek ve parti siyasetini özümsemiş olmalıdır. Hitabeti, diksiyonu ve vizyonu düzgün olmalıdır.

İlçe Siyasi İşler Başkanlığı Komisyon oluşumu: Siyasi İşler birim başkanlığı komisyonu en az üç en fazla beş kişiden oluşur.1-İlçe Gençlik Siyasi işler başkanı 2-Birim sekreteri 3-AR-GE den sorumlu üye 4-İnsan Kaynaklarından sorumlu üye 5-Üye

Yetki ve Ünvan:
Siyasi işlerden sorumlu İlçe Gençlik Başkan Yardımcısıdır.Bu sıfatla İçel Gençlik Kolları Başkanlık Divanı üyeliği yapar. İlçe Siyasi İşler Birimi Komisyonu üyesidir. İlçe Gençlik Siyasi İşler Birimi Komisyonuna başkanlık yapar.

GÖREVLER ve SORUMLULUKLAR

İlçe Gençlik Siyasi İşler Başkanı;
• İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak, gerekli durumlarda ve görevlendirildiği anlarda İlçe Gençlik Kolları Başkanına vekalet etmek, İlçe Başkanlığını temsil etmek.
• İlçe Gençlik Kolları Başkanlık Divanı üyesi sıfatıyla, tüm başkanlık divanı çalışmalarına iştirak etmek, katkıda bulunmak, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek.
• Mahalle Gençlik Siyasi İşler Başkanlarının katıldığı “İlçe Gençlik Kolları Siyasi İşler Birim Toplantısı”na başkanlık etmek.
• İlçe Gençlik Siyasi İşler Başkanı sıfatıyla, İlçe Gençlik Kollarını çalışmalarında partimizin siyasi bakış açısını ve perspektifine uygun olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.

İlçe Gençlik Siyasi İşler Komisyonunun Görevleri

1- İlçe Gençlik Kolları Siyasi İşler Komisyonu olarak mutad olarak toplantılar yapmak
2- Her ay Mahalle Gençlik Siyasi İşler Başkanları ile toplantı yapmak ve rapor almak
3- İlçe Gençlik Kolları Siyasi İşler programını hazırlamak
4- İlçe Siyasi İşler Birim Başkanlıgı ve Egitim Birim Başkanlğı ile birlikte Siyaset Seminerlerini düzenlemek.Siyaset Seminerlerini katılan arkadaşların devamlılığını sağlamak
5- Türkiye’deki fikri ve siyasi gelişmeleri takip ederek raporlar hazirlamak ve teşkilati bilgilendirmek.
6- Parti faaliyetlerin komisyon şeklinde yürütülecek çalişmalara katilarak gerekli katkiyi saglamak
7- Fikri ve siyasi anlamda istifade edebileceğimiz kişilerle kurumlarla diyalog kurmak.
8-Kamuoyu araştirmalarini takip etmek ve analiz etmek.
9-Güncel meselelere ilişkin parti politikalarini teşkilata ve gençlere ulaştirmak, anlatmak.
10- Teşkilat mensubu gençlerin bilgi envanterini çikarmak.
11-Çalışmalarımızda takip edeceğimiz yolun siyasi anlamda fayda sağlamasını gözetmek
12-Siyasi partilerle diyalog kurmak, müşterek konularda ortak çalişma zemini aramak.
13-Parti politikalarımızı ve gençlik politikamızı arkadaşlarımızca özümsenmesi için çalışmak

KISACA İLÇE GENÇLİK SİYASİ İŞLER BİRİM BAŞKANI

Yetki :

• İlçe Gençlik Kolları başkan yardımcılığı görevini yürütmek.
• İlçe Siyasi İşler birim komisyonuna başkanlıgını yürütür.
• İlçe gençlik kolları icra ve yönetim kurulu üyesidir.
• İlçe gençlik kolları divanı üyesidir.

Görevi :
• İlçe Gençlik siyasi işler başkanı olarak ilçe gençlik komisyonunu kurmak.
İlçe Gençlik Kolları Siyasi işler komisyonunda görev dagılımını gerçekleştirmek
• İlçe Gençlilk Kolları Siyasi işler komisyonu toplantılarını düzenlemek.
• İlçe Gençlik başkanlık divanı, ilçe Gençlik yönetim kurulu, ilçe Gençlik divanı ve il Gençlik divanı toplantılarına katılmak.
İl Siyasi İşler Birim toplantılarına katılmak.

Sorumluluğu :
• Çalışmalarında İl Gençlik Kolları Siyasi İşler Başkanına ve İlçe Gençlik Kolları başkanına karşı sorumludur.
• Temsil ettiği görevi en iyi şekilde yürütmekle sorumludur.

FAALİYETLER
1- Türkiye’deki fikri ve siyasi gelişmeleri takip ederek raporlar hazirlamak ve teşkilati bilgilendirmek.
2- Siyaset Seminerlerine katılmak ve katılan arkadaşların devamlılığını sağlamak
3- Parti faaliyetlerin komisyon şeklinde yürütülecek çalişmalara katilarak gerekli katkiyi saglamak
4- Fikri ve siyasi anlamda istifade edebileceğimiz kişilerle kurumlarla diyalog kurmak.
5- Kamuoyu araştirmalarini takip etmek ve analiz etmek.
6- Güncel meselelere ilişkin parti politikalarini teşkilata ve gençlere ulaştirmak, anlatmak.
7- Teşkilat mensubu gençlerin bilgi envanterini çikarmak.
8- Çalışmalarımızda takip edeceğimiz yolun siyasi anlamda fayda sağlamasını gözetmek.
9- Siyasi partilerle diyalog kurmak, müşterek konularda ortak çalişma zemini aramak.
10-Parti politikalarımızı ve gençlik politikamızı arkadaşlarımızca
özümsenmesi için çalışmak

——————————————————————————

HALKLA İLİŞKİLER & İLETİŞİMSiyasi partilerde Halkla ilişkiler ve iletişim çalışmaların önemli bir kısmını oluşturur.
‘ Milli Görüş ’ partileri yıllardır planlı ve prensipli Halkla İlişkiler çalışması yürütmüş ve tüm engellere rağmen, halkımız ile doğru iletişim sağlayarak büyük başarılar elde etmiştir.
Halkla ilişkiler, partimizin halk ile doğru ve sağlıklı ilişkiler kurup gelişmesi, halkımız üzerinde partimizin olumlu izlenimlerini bırakması, Halkın SAADET PARTİSİNE karşı olumlu düşünce ve davranışlara yönelmesi yolundaki planlı çalışmalardır.
HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Milletler iyi yetişmiş, sağlam karakterli, bilgili, manevi değerlere bağlı, fedakar insanların omuzlarında yükselir.
Halkla ilişkiler büyük bir sabır, tecrübe ve uzmanlık ister. Hedefimize akıl, ilim, tecrübe ve sevgi ile ulaşmamız mümkündür. Bu nedenle partimiz faaliyetlerini ve hizmetlerini insanların yaşadığı en küçük birime kadar ulaştırmak için güçlü bir yapılanmaya şiddetle ihtiyaç duymaktadır. İşte bu önemli yapılanmanın adı ‘Halkla İlişkilerdir.’
Eğer seçmen kitlenizle iletişim kuramıyorsanız ne kadar iyi olursanız olunuz mesajlarınızı onlara doğru olarak ulaştıramazsınız. O zaman Halkla İlişkileri sizden daha etkin kullanan siyasi rakipleriniz karşısında kaybedersiniz. Bu nedenle Halkla İlişkiler çok önemlidir.

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN GAYESİ

Halkla ilişkiler çalışmalarımızda kısa, orta ve uzun dönem planlamaları yapmak gerekmektedir.
Halkla İlişkiler birimleri planlama toplantısı yaparak faaliyetlerini planlamalıdır.
Halkla İlişkilerin faaliyet alanı toplumun bütün kesimidir. Toplum ise oldukça geniş bir yelpazedir. Bu yelpaze meslek, kurum, kuruluş, grup, fert olarak farklı yapı ve özellikler arz eder. Tüm bu katmanlarla sürekli diyalog asıldır. İşte bu farklı gruplara yönelik faaliyetler, özelliklerine göre planlanmalı; sabır, itina, iyi organizasyonlarla yürütülmelidir.

DOSYALAMA ÇALIŞMALARI

Halkla ilişkiler faaliyetleri, planlamaları, kararlar ve bilgiler dosyalanmalı, arşivlenmeli, listelenmelidir.
Önemli günler, bütün irtibat kurulacak kurum, kuruluş, grup ve kişiler, çalışma alanı ile ilgili kaynak, kitap ve dokümanlar toparlanıp değerlendirilmelidir.

BİRİMLERİN FAALİYETLERİ BİRBİRİNE KARIŞMAMALIDIR.

– Partimizin faaliyet alanları içerisinde olan Açık propagandalar, Konferanslar, Mitingler, Basın-Yayın Programları, Halka açık seminerler TANITMA Biriminin,
– Teşkilat içi özel bilgilendirmeler,yetiştirme, eğitme faaliyetleri EĞİTİM Biriminin,
– Kurumlar, gurupları, şahısları ziyaretler, telefon, telgraf, mesaj, mektup,e-mail, fax, vb. gibi araçlarla ilişkiler, halkla kucaklaşma faaliyetleri, ev sohbetleri gibi teşkilat mensuplarının iletişim kurmaları faaliyetleri HALKLA İLİŞKİLER Biriminin faaliyetleridir.

EKİP ÇALIŞMASI

Planlama, program ve uygulama, Halkla İlişkiler Biriminin bir komisyon halinde çalışmasını gerektirir. Bu çalışmalar geleceğe yönelik esnek,kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar olmalıdır. Birim bütün teşkilat mensuplarının halk ile birebir temasını sağlayarak, bütün seçmenlere ulaşmak ve teşkilatın her mensubunu çalıştırmak kaydı ile görevlerini yapar.
İlçeler her ay çalışmalarını raporlayarak Halkla ilişkiler birim toplantısında birim başkanına sunar, il Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı da Genel Merkez halkla ilişkiler başkanına sunar.

PARTİ TEŞKİLAT BİNASINDAKİ GÖREVLERİ

Teşkilat binalarımızda da Halkla ilişkiler başarı ile planlanmalı, düzenlenmeli ve uygulanmalıdır.
1. Parti teşkilat binası telefonla arandığında zamanında ve nazikçe cevap verilmelidir.
2. Arayan kişiye yardımcı olunmalı, tatmin edici cevap verilmeli, aranılan kişi ile derhal görüştürülmeli, müsait değilse meşguliyeti nazikçe izah edilip biraz beklemesi gerektiği bildirilmelidir. Bunlar mümkün değil ise notları sağlıklı alınmalı , iletilmeli ve geriye dönüş sağlanmalıdır.
3. Gelen mektup, davetiye, fax vb. evraklar incelenmeli, en kısa zamanda gereği yapılmalı ve cevapları verilmelidir.
4. Parti binamıza gelenlerle en güzel bir biçimde, güleryüzlü, nazik, faydalı, yardımcı olunan bir tavırla davranılmalı ve muhatap memnun edilmelidir.

Sonuç olarak; teşkilat ile temasta bulunan her şahıs kendisine gösterilen ilgi, yardım, yönlendirme, bilgilendirme gibi davranışlardan memnun olmalı, etkilenmeli, hatta büyülenmeli ve bunun propagandasını yapmalıdır. Tersi olursa menfi propagandası olur, buna sebep olanlar asla affedilemez.
Hiçbir teşkilat mensubunun ve çalışanının muhatabına olumsuz, ilgisiz, asık suratla ve menfi davranmaya hakkı yoktur. Bu önemli bir sorumluluk ve vebaldir.

Milligorusportal.com/Tevfik YAZICILAR

Reklamlar

Birimlerin Görevleri…!” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s